Şirket Politikalarımız

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 · Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için ortam koşullarımızı uygun hale getiririz.

 · Çalışanlarımızı sağlık, güvenlik ve çevre konularında eğiterek bilinçlendiririz.

· Çalışanlarımızın çalışma saatlerini ve izin günlerini adil şekilde planlar ve zorla çalıştırmayız.

· Çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarız herhangi bir konuda ayrımcılık yapmayız ve yaptırtmayız.

· Çalışanların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamayız.

· Tedarikçilerimizin kurumsal sosyal uygunluk standartlarına uymasını önemseriz.

· Çocuk işçi çalıştırmayız.

ÇEVRE POLİTİKASI

· Kaynakları verimli kullanır, havayı, suyu ve toprağı kirletmeyiz.

· Olumsuz çevre etkilerimizi yok etmeye özen gösteririz.

 · Çevre kirliliğini önleriz.

 · Çevre ile ilgili yasalara ve şartlara uyarız.

İSG POLİTİKASI

İşletmemiz risk değerlendirmesi yaparak, bu riskleri önleyecek veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Web Tasarım - Global Medya